Ukázkový projekt FVE 2,7KWp

FVE Systém 2,7kWp, technologie Suntech, SMA, Most, rok instalace: 2008

Znázornění výroby FV systému na rodiném domku v režimu zelený bonus. Z uvedených naměřených dat lze nastínit ekonomiku projektu. Může také posloužit obecně k výpočtu návratnosti jiných projektů.

REKLAMA