Ukázkový projekt FVE 2,7KWp

FVE Systém 2,7kWp, technologie Suntech, SMA, Most, rok instalace: 2008

Znázornění výroby FV systému na rodiném domku v režimu zelený bonus. Z uvedených naměřených dat lze nastínit ekonomiku projektu. Může také posloužit obecně k výpočtu návratnosti jiných projektů.

Výroba
Znázornění výroby z období 08.2008 - 08.2010. Celková výroba za celý rok 2009 byla 2486kWh oproti 2349kWh vypočítaným dodavatelem SMA jako teoretický roční energetický výnos. Celková roční spotřeba rodiného domku byla 2714kWh a spotřeba z výroby 663kWh. Z toho vyplývá, že zhruba čtvrtina spotřeby byla z výroby FVE (režim zelený bonus) a to zadarmo.

REKLAMA